Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
(wcześniej: Edukacja Techniczna i Informatyczna - ISSN 1897-4058)                                                         (ISSN 2300-5343)

REDAKCJA

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa (ISSN 2300-5343)
dawniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
S. Edukacja Techniczna i Informatyczna (ISSN 1897-4058)

Czasopismo recenzowane

Adres redakcji

Wydawca

Aktualne wydanie:

Zeszyt 11

Rok 2018, Tom VI